Skip to main content

LUCO

Fastighet

Fastighetsförvaltning & Projektledning

LUCO Fastighet

Fastighetsförvaltning & Projektledning

En enklare vardag för fastighetsägare

Genom att låta oss ta hand om fastighetsförvaltning och fastighetsservice förenklar vi arbetet för styrelsen.
Vårt mål är att förädla fastigheten och skapa en trivsam boendemiljö för alla.

Föreningen i fokus

Fastighetsförvaltning är ett brett begrepp och har olika betydelse för olika bostadsrättsföreningar. Med skräddarsydda avtal får ni de resurser ni är i behov av och tillsammans tar vi fram till en lösning som passar er förening. Vi bistår föreningar med all typ av förvaltning, från mindre uppdrag till totalförvaltning.

LUCO’s mål är att förenkla styrelsens arbete och förädla fastigheten. Vi uppnår detta genom att:

  • Renodla föreningens organisation.
  • Ta fram en adekvat planering av kommande fastighetsarbete och underhåll.
  • Sköta fastighetens löpande underhåll.
  • Vi handlar upp, leder och kontrollerar projekt.

För oss är den personliga servicen viktig och vi har hög närvaro hos de föreningar vi arbetar med. Med kompententa konsulter inom bygg- och projektledning samt certifierade besiktningsmän som bistår oss i projekt och vid besiktningar skapar vi en trygghet i våra leveranser till er förening.


Vad kan ni då förvänta er som förening? Jo vi på LUCO kan lova er följande:

  • En enklare vardag för styrelsen.
  • Ordning och reda för alla boende.
  • En väl omhändertagen fastighet.
  • Personlig kontakt och tillgänglighet med just er förvaltare.
Fastighetsförvaltning i Göteborg och Mölndal

Fastighetsförvaltning i Göteborg och Mölndal

Vi erbjuder fastighetsförvaltning och fastighetsservice i Göteborg och Mölndal med omnejd.


Vill ni veta mer om vad LUCO kan leverera till er förening? Kontakta oss via formuläret på sidan eller via telefon 031-44 08 44.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Samtycke
*I enlighet med de regler kring datalagring som finns krävs ditt samtycke för att kunna slutföra registreringen. Genom att kryssa i rutan ger jag mitt fulla samtycke för LUCO AB och LUCO KB att lagra mina uppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adress och personnummer. Detta för att kunna utföra de tjänster/uppdrag som LUCO AB / LUCO KB erbjuder. Jag godkänner även att LUCO AB / LUCO KB kontaktar mig för kommersiella förslag i sammanhang rörande befintlig bostadsrättsförening som uppgiftslämnaren representerar. LUCO AB / LUCO KB förbinder sig att inte lämna ut eller sälja vidare några uppgifter till tredje part om inget annan överenskommes med uppgiftslämnaren.

Felanmälan