Skip to main content
Konselj Förvaltning - Solhemsstigen

Konselj Förvaltning AB

Konselj Förvaltning AB ingår i en koncern med tre bolag, Konselj Holding AB, Konselj Förvaltning AB och Viphagen AB. Bolagen äger sju fastigheter som är belägna i Kållekärr på Tjörn och i Lundby på Hisingen.

Fastigheterna i Kållekärr byggdes under 80-talet och består av flertalet 2-våningsbyggnader med loftgångar. Fastigheterna i Lundby är mer varierade, en fastighet är byggd under 80-talet medan resterande tre är byggda under 40-talet i landshövdingestil. Totalt innehav är 92 hyresrätter samt en lokal. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 100–120 mkr.

LUCO Fastighet har sedan januari 2023 bistått Konseljkoncernen med förvaltningstjänster avseende teknisk förvaltning, fastighetsservice och felanmälan samt snöjour och snöröjning. Sedan januari 2024 bistår LUCO Fastighet kunden med egen personal på samtliga områden exklusive snöjour och snöröjning.

Bor du i en av Konseljs lägenheter och vill göra en felanmälan klicka här.

Konselj Förvaltning

Konselj Förvaltning - Solhemsstigen
Konselj Förvaltning – Solhemsstigen

 

Tjörn/Kållekärr. Wackenfeldts väg 9–17.
Tjörn/Kållekärr. Wackenfeldts väg 9–17.