Skip to main content
Lekplatsbesiktning

Besiktning av lekplatser och utomhusgym

Lekplats
Lekplats

LUCO erbjuder besiktning av lekplatser och utomhusgym för fastighetsägare i Göteborg och Mölndal med omnejd

I Sverige ska varje lekplats sedan 1 januari 1999 säkerhetsbesiktigas en gång per år. Allt enligt den Europeiska standarden (SS-EN 1176 och SS-EN 1177) som då trädde i kraft. FN’s barnkonvention säger att alla barn har rätt till en stimulerande, trygg och lämplig miljö men varje år skadas tyvärr cirka 50 000 barn (upp till 17 år) på lekplatser runt om i landet. De vanligaste skadorna beror på för stora glipor i rutschkanor där barn kan få skärskador, för stora öppningar i klätterställningar och att det saknas fallskydd med tillräcklig stötdämpning.

Lekplatsbesiktning
Lekplatsbesiktning

Fastighetsägaren är den som ansvarar för att lekplatsen är väl underhållen och att lekplatsutrustningen är säker och trygg för dess besökare. Viktigt att veta är att ansvaret för lekplatsens utrustning är densamma oavsett hur gammal utrustningen är. Fastighetsägaren bör minst en gång om året ta in en professionell besiktningsman för att få aktuell status på lekplatsen. Förutom denna årliga besiktning bör fastighetsägaren varje kvartal själv utföra en okulär besiktning av lekplatsen där funktion och drift kontrolleras och säkerställs. För lekredskap som utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse bör kontrollerna ske mer frekvent än varje kvartal.

Som en extra god service till lekplatsens besökare kan du som fastighetsägare med fördel sätta upp en skylt med information vid lekplatsen. Information innehållande vem som ansvarar för lekplatsen samt kontaktuppgifter till fastighetsägaren dit besökare kan vända sig om något är trasigt eller innebär en skaderisk för besökaren.

Lekplatsbesiktning för alla typer av lekplatser
Lekplatsbesiktning för alla typer av lekplatser

Lekplatsbesiktning med utbildad personal

Besiktningen utförs av utbildad personal som har kunskap om lekplatsens standard enligt SSEN-1176, Plan- och Bygglagen (PBL), Produktsäkerhetslagen (PSL) och Boverkets Byggregler (BBR). Besiktningen utförs med utrustning speciellt framtagen för lekplatsbesiktning. Efter avslutad besiktning upprättas ett protokoll där ni som kund kan se vilka eventuella riskområden som finns och vad som bör åtgärdas. Kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.

Certifikat - Lekplatsbesiktning
Certifikat - Lekplatsprojektering
Certifikat lekplatsdesign
Certifikat - Lekplatsdrift

Certifierade enligt S2P som omfattar 17 standarder och tre tekniska rapporter som definierar säkerheten på lekplatser och rekreationsområden, t.ex. EN 1176 (lekredskap för barn), EN 16630 (fitness redskap) och EN 15312 (multisportutrustning).

Besiktning av utegym
Besiktning av utegym

Utomhusgym och fitnessutrustning

Att röra på sig påverkar inte bara din fysiska hälsa positivt, din psykiska hälsa drar också nytta av att du tränar. Att besöka ett utomhusgym under promenaden eller löpträningen är ett bra komplement till din vardagsträning. Som besökare är det viktigt att fitnessutrustningen som finns på plats är säker. Utomhusgym faller precis som lekplatser under rekommendationen att de ska säkerhetsbesiktas en gång per år.

På LUCO tittar vi på helheten när besiktar, allt från var utomhusgymmet är placerat till om det stötdämpande underlaget är tillräckligt. Vi mäter islagsytor och vi kontrollerar att inga delar är trasiga eller på väg att gå sönder, allt utifrån gällande SS-EN 16630. Det viktigaste för oss är att ingen skadar sig på grund av undermåligt underhållen utrustning. 

Lekplatsbesiktning

Lekplatsbesiktning

10 siffror utan bindestreck
Kontaktperson (Obligatoriskt)
Kontaktperson (Obligatoriskt)
Name
Name

Maximum file size: 52MB

Samtycke (Obligatoriskt)
Jag godkänner att LUCO AB sparar mina kontaktuppgifter i syfte att kunna kontakt mig via telefon och/eller e-post för marknadsföra sina produkter och tjänster. Uppgifterna sparas enligt LUCO ABs GDPR Policy som finns att läsa här.

Det går även bra att skicka din förfrågan via vår sida Besiktningsman-goteborg.se.

Referensprojekt och kunder

Här kan ni läsa om några av dom föreningar vi hjälper och har hjälpt under åren. 

Brf Spinnaren i Öjersjö

Brf Spinnaren är en bostadsrättsförening belägen i natursköna Öjersjö. Fastigheten består av två byggnader med totalt 24 bostadsrätter. Samtliga byggnader uppfördes under 2021–2022 och inflyttning skedde i november 2022. LUCO Fastighet har sedan oktober 2023 bistått föreningen med teknisk förvaltning, […]

Konselj Förvaltning AB

Konselj Förvaltning AB ingår i en koncern med tre bolag, Konselj Holding AB, Konselj Förvaltning AB och Viphagen AB. Bolagen äger sju fastigheter som är belägna i Kållekärr på Tjörn och i Lundby på Hisingen. Fastigheterna i Kållekärr byggdes under […]

Brf Spinnaren i Öjersjö

Brf Spinnaren är en bostadsrättsförening belägen i natursköna Öjersjö. Fastigheten består av två byggnader med totalt 24 bostadsrätter. Samtliga byggnader uppfördes under 2021–2022 och inflyttning skedde i november 2022. LUCO Fastighet har sedan oktober 2023 bistått föreningen med teknisk förvaltning, […]

Konselj Förvaltning AB

Konselj Förvaltning AB ingår i en koncern med tre bolag, Konselj Holding AB, Konselj Förvaltning AB och Viphagen AB. Bolagen äger sju fastigheter som är belägna i Kållekärr på Tjörn och i Lundby på Hisingen. Fastigheterna i Kållekärr byggdes under […]