Organisation

Vi tar hand om din fastighet

I alla projekt arbetar vi internt med en projektledare som är huvudansvarig gentemot bostadsrättsföreningen. Till sin hjälp har han/hon en mängd experter internt med olika kunskapsområden. Vi har en bred erfarenhet inom bygg, infra och fastighet där vi bygger de team som behövs vid varje tillfälle. Projektledaren är ansvarig för underhållsplan och att kontinuerligt ha en översyn av fastigheterna. Som styrelse har man en kontaktperson som besvarar dom frågor som uppkommer.

Vid större ombyggnader och renoveringar sköter projektledaren upphandlingen av utförande eller totalentreprenaden och agerar också besiktningsman vid de tillfällen detta krävs.

Johan Karlsson

Affärsutvecklare

Andreas Toll

Projektledare

Aksel Falk

Förvaltare

Åsa Zander

Förvaltare

Diego Méndez

Fastighetsvärd

Växel: 031-440840

Thaer Hamad

Fastighetsvärd

Växel: 031-440840

Johan Karlsson

Affärsutvecklare

Andreas Toll

Projektledare

Aksel Falk

Förvaltare

Åsa Zander

Förvaltare

Diego Méndez

Fastighetsvärd

Växel: 031-440840

Thaer Hamad

Fastighetsvärd

Växel: 031-440840

Referensprojekt och kunder

Här kan ni läsa om några av dom föreningar vi hjälper och har hjälpt under åren. 

Brf Klöverängen 2

På Brf Klöverängen 2 i Mölndal har vi den tekniska förvaltningen och fastighetsskötsel inklusive all felanmälan.

Brf Hästbacken 4

På Kungsgatan i centrala Göteborg har vi genom en totalentreprenad ombesörjt en hel omfogning av fasaden på fastigheten.

Brf Klöverängen 2

På Brf Klöverängen 2 i Mölndal har vi den tekniska förvaltningen och fastighetsskötsel inklusive all felanmälan.

Brf Hästbacken 4

På Kungsgatan i centrala Göteborg har vi genom en totalentreprenad ombesörjt en hel omfogning av fasaden på fastigheten.