Skip to main content

Drönarfotografering med värmekamera

Hittta energitjuvarna med termisk fotografering

Termisk fotografering med drönare har revolutionerat fastighetsinspektioner genom att erbjuda en unik syn på byggnaders värmeförluster. För bostadsrättsföreningar är detta verktyg en ovärderlig tillgång för att identifiera potentiella problem och spara pengar på lång sikt.

Vad är värmeläckage och varför är det viktigt att upptäcka det?

Värmeläckage uppstår när värmeenergi förloras från en byggnad genom otäta eller dåligt isolerade områden. Dessa läckor kan resultera i betydande energiförluster och ökade uppvärmningskostnader för bostadsrättsföreningar. Genom att använda termisk fotografering med drönare kan man snabbt och effektivt lokalisera dessa läckor utan behovet av kostsamma och tidskrävande traditionella inspektionsmetoder.

Att känna till orsakerna bakom värmeläckage är avgörande för att kunna åtgärda problemen effektivt. Med termisk fotografering kan man upptäcka allt från dåligt isolerade fönster och dörrar till bristfällig takisolering och sprickor i byggnadens struktur. Genom att ha denna insikt kan bostadsrättsföreningar fokusera sina underhållsinsatser på de områden där de kommer att ha störst effekt, vilket leder till betydande besparingar över tid.

Genom att minimera värmeläckage kan bostadsrättsföreningar spara betydande summor pengar på sina energiräkningar varje år. Genom att identifiera och åtgärda problemområden i tid kan man också förebygga kostsamma skador och förlänga livslängden på byggnadens infrastruktur. Dessutom kan en energieffektiv fastighet öka värdet på bostäderna och locka till sig potentiella köpare eller hyresgäster.

Drönare

Åtgärdsplaner

Om bilderna upptäcker underhållsbehov på delar av fastigheten kan vi på LUCO hjälpa er med att ta fram en åtgärdsplan och förfrågningsunderlag för att upphandla entreprenader. 

Vi hjälper föreningen genom hela projektet med byggledning och besiktning där vi säkerställer att åtgärderna blir korrekt genomförda.

Övriga drönartjänster

Takfotgrafering

Enklare takfotografering där vi gör en översyn av ert tak för att hitta trasiga/saknade takpannor, beväxning av alger eller mossa och andra eventuella skador.

3D Skanning

Avancerad 3D-modellering för exakt planering och visualisering av dina byggprojekt.

Volymberäkning & inmätning

Precisa mätningar och volymberäkningar för bygg- och anläggningsprojekt med hjälp av drönarteknik

Solceller

Solcellsinspektion

Effektiv solpanelskontroll med termisk drönare för att upptäcka dolda fel.

Takfotografering med drönare

Kartering och 3D Visualisering

Detaljerad kartering och realistisk 3D-visualisering för projektplanering och markanvändning

Offertförfrågan

Takfotografering
Kontaktperson
Kontaktperson
Förnamn
Efternamn
Adress
Adress
Stad
Stat/Provins
Postnummer
GDPR
Jag godkänner att LUCO AB sparar mina kontaktuppgifter i syfte att kunna kontakt mig via telefon och/eller e-post för marknadsföra sina produkter och tjänster. Uppgifterna sparas enligt LUCO ABs GDPR Policy som finns att läsa här.
formular

Drönareuppdrag genomförs i samarbete med airealsolutions.se