Skip to main content

Lekplatsbesiktning

för campingplatser och vandrarhem

Lekplatsbesiktning för Campingplatser

Lekplatser är ofta en central del av semesterupplevelsen för många familjer och barn. De är platser där barnen kan leka fritt och utforska, samtidigt som föräldrarna kan koppla av och njuta av sin vistelse. Men för att denna upplevelse ska vara positiv och utan risker är det nödvändigt att lekplatserna är korrekt underhållna och säkra att använda. Genom att genomföra en noggrann besiktning innan säsongen börjar kan ni som ägare upptäcka och åtgärda eventuella brister eller farliga situationer i tid.

Genom att anlita en certifierad besiktningsman som genom oss på LUCO kan ni som ägare vara säkra på att besiktningen utförs professionellt och enligt gällande standarder och föreskrifter. LUCO har expertisen och erfarenheten för att identifiera potentiella risker och problemområden på lekplatser och utegym, vilket gör det möjligt för er att vidta åtgärder för att åtgärda dem innan gästerna anländer.

Att besiktiga lekplatser och utegym är inte bara en förebyggande åtgärd för att undvika olyckor och skador, det är också ett sätt att visa omtanke och ansvar gentemot gästerna. Genom att visa att ni prioriterar säkerheten och trivseln för sina besökare kan ni som ägare skapa en positiv upplevelse och bygga upp ett gott rykte för er anläggning.

Kontakta oss

Om ni har frågor gällande besiktningar kan ni kontakta vår besiktningsman innan ni gör offertförfrågan.

Tel: 031-440847

E-post: aksel.falk@luco.se

Vi hjälper även till med projektering och design av nya lekplatser.

Certifieringar – Lekplats

Certifikat - Lekplatsbesiktning

Besiktning

Certifikat - Lekplatsprojektering

Projektering

Certifikat lekplatsdesign

Design

Certifikat - Lekplatsdrift

Operate

Offertförfrågan säkerhetsbesiktning för camping och vandrarhem

Offertförfrågan säkerhetsbesiktning för camping och vandrarhem

10 siffor utan bindestreck
0% färdig
1 of 2

Hur går en lekplatsbesiktning för campingplatser till?

En gång per år ska en säkerhetsbesiktning utföras av en besiktningsperson som är utbildad inom säkerhet, lagkrav och gällande standader för lekplatser, fitnessutrustning och rekreationsområden. Genom den kompetens som finns hos oss på LUCO förebygger vi skaderisker genom att grundligt säkerhetsbesikta lekplatser runt om i Västsverige. Efter avslutad säkerhetsbesiktning upprättas ett protokoll där ni som anläggningsägare ser vilka eventuella riskområden som finns och vad som bör åtgärdas. Eftersom alla redskap klassificeras får ni  direkt överblick på vad som bör prioriteras. Ansvaret för att åtgärda alla typer av fel åligger alltid fastighet- eller anläggningsägaren i enlighet med gällande regler.