Skip to main content
Projektledning

Projektledning & Förvaltning

Projektledning

Projektledning

Står ni inför en renovering eller investering till er bostadsrättsförening men känner att ni saknar tid eller kompetens för att leda projektet på bästa sätt? Då finns vi på LUCO här för er.

Vi har stöttat bostadsrättsföreningar med projekt inom fasad, dränering, fönsterrenovering, takomläggning, värme och ventilationsinstallationer med mera. Vi leder projektet från start till slut med certifierade besiktningsmän. Efter avslutat projekt ombesörjer vi på LUCO slutbesiktning där vi kontrollerar att arbetet utförts enligt ingångna avtal och överenskommelser.

Vi bistår också med besiktning för utvalda delar under projektet.

Hos oss finns bred erfarenhet inom bygg, infrastruktur och fastighet. Vid större ombyggnationer och renoveringar sköter projektledaren upphandlingen av utförande eller totalentreprenaden. LUCO agerar också besiktningsman vid de tillfällen detta krävs.

I alla projekt arbetar vi internt med en projektledare som är huvudansvarig gentemot bostadsrättsföreningen. Projektledaren blir också styrelsens kontakt genom hela projektet. Till sin hjälp har projektledaren experter inom olika kunskapsområden. Under projektets gång bevakar projektledaren arbetet för att säkerställa kvalitén. Projektledaren ansvarar också för att projektet löper på som avtalat och att kontinuerligt kalla till relevanta byggmöten med styrelse och berörda entreprenörer.

Vi bygger alltid upp det specifika team som krävs vid varje enskilt projekt.

Är ni i behov av en besiktningsresurs?

Nu kan ni enkelt fylla i vårt formulär för att bli kontaktade med en offert för alla typer av besiktningsuppdrag.