Skip to main content

Fastighetsförvaltning

För bostadsrätts-
föreningar och fastighetsägare

För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Fastighetsförvaltning
med föreningen i fokus

Boende som trivs ökar värdet och omtanken av fastigheten, det är därför viktigt att både  ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning fungerar. Vi tillser god drift genom att arbeta nära föreningen med en hög servicenivå inom hela förvaltningen.

Att arbeta nära våra kunder och finnas snabbt till hands är viktigt för oss på LUCO. Därför har varje kund en personlig fastighetsförvaltare. Att vara tillgänglig för våra kunder värderar vi högt, därför är vi bara ett samtal eller ett mejl bort. Om ni vill träffa oss personligen är ni alltid välkomna in till vårt kontor i Mölndal.

Boende som trivs ökar värdet och omtanken av fastigheten, det är därför viktigt att både ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning fungerar. Vi tillser god drift genom att arbeta nära föreningen med en hög servicenivå inom hela förvaltningen.

Att arbeta nära våra kunder och finnas snabbt till hands är viktigt för oss på LUCO. Därför har varje kund en personlig fastighetsförvaltare. Att vara tillgänglig för våra kunder värderar vi högt, därför är vi bara ett samtal eller ett mejl bort. Om ni vill träffa oss personligen är ni alltid välkomna in till vårt kontor i Mölndal.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning – Total

Fastighetsförvaltning är ett brett begrepp och har olika betydelse för olika bostadsrättsföreningar. Vi skräddarsyr avtalen så ett det stämmer med vad ni anser skall ingå och för de resurser ni vill få hjälp med.

Totalförvaltning innebär att LUCO sköter allt gällande er bostadsrättsförening. Avtalet ger LUCO full kontroll över er fastighet. Vi ser till att er fastighet mår bra, att ekonomin är i ordning och att boendemiljön är trevlig.

Följande delar ingår:

  • Teknisk förvaltning
  • Ekonomisk förvaltning
  • Underhållsplanering
  • Fastighetsservice
  • Felanmälan
Fastighetsförvaltning - Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

 Att ta hand om fastigheten är det bästa sättet att förebygga skador och kostnader. Vi på LUCO sköter den återkommande tillsynen av fastigheten och tillsammans med en genomarbetad underhållsplan kan ni både vårda och utveckla er fastighet.

Med en löpande teknisk förvaltning slipper styrelsen hålla koll på vad som skall göras och när. Vi tillstår att kontakten med myndigheter upprätthålls och vi sköter upphandlingen kopplad till det löpande eller felavhjälpande underhållet.

Teknisk Förvaltning erbjuds även till enskilda fastighetsägare som önskar stöd i att ta hand om sina fastigheter.

Fastighetsförvaltning - Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

För att uppnå de bästa förutsättningarna för er bostadsrättsförening krävs att den tekniska underhållsplaneringen och ekonomin sker i samverkan. LUCO värnar om er förenings ekonomi och genom en långsiktig plan för underhåll, ombyggnationer och möjligheter till förädling bibehålls fastighetens värde. Tillsammans med styrelsen arbetar vi aktivt med att hitta potentialen samt ta fram förslag på utveckling som förbättrar föreningens ekonomi. En så låg boendekostnad som möjligt är en vinst för både styrelse och medlemmar.

Underhållsplan

Underhållsplan

Grunden till en välmående fastighet är en väl genomarbetad underhållsplan och en sund ekonomi. Genom underhållsplanen får föreningen en tydlig överblick över kommande kostnader och kan i många fall förhindra skador på fastigheten. Underhållsplanen görs i olika delar där styrelsen har generell överblick över tidsplanen tillsammans med uppskattad kostnad. För projekt i närtid tar LUCO fram underlag för kostnaderna genom att i god tid sköta upphandlingen. Underhållsplanen är alltid tillgänglig för styrelsen och vi hjälper till att bevaka när styrelsen behöver påbörja arbetet för de olika delarna.

LUCO tar fram underhållsplaner för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och enskilda fastighetsägare.

Fastighetsförvaltning - Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Hos oss arbetar kompetent men framför allt engagerad personal. För oss är det viktigt med synlighet och en personlig kontakt i samarbetet med våra kunder. LUCO’s fastighetsvärd tar hand om er boendemiljö, såväl utvändigt som invändigt. Fastighetsvärden ser till att det är rent och snyggt i området och att fel åtgärdas skyndsamt.

Felanmälan

Felanmälan / Felavhjälpning

Med bemannad telefontid alla vardagar och möjlighet till felanmälan via internet dygnet runt får de boende en enkel väg att anmäla fel på fastigheten. LUCO’s personal arbetar med direkt avhjälpning alternativt anmäler felet till styrelsen utifrån den gränsdragningslista som upprättats. Utanför kontorstid erbjuds jouravhjälpning för akuta ärenden.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning – Total

Fastighetsförvaltning är ett brett begrepp och har olika betydelse för olika bostadsrättsföreningar. Vi skräddarsyr avtalen så ett det stämmer med vad ni anser skall ingå och för de resurser ni vill få hjälp med.

Totalförvaltning innebär att LUCO sköter allt gällande er bostadsrättsförening. Avtalet ger LUCO full kontroll över er fastighet. Vi ser till att er fastighet mår bra, att ekonomin är i ordning och att boendemiljön är trevlig.

Följande delar ingår:

  • Teknisk förvaltning
  • Ekonomisk förvaltning
  • Underhållsplanering
  • Fastighetsservice
  • Felanmälan
Fastighetsförvaltning - Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Att ta hand om fastigheten är det bästa sättet att förebygga skador och kostnader. Vi på LUCO sköter den återkommande tillsynen av fastigheten och tillsammans med en genomarbetad underhållsplan kan ni både vårda och utveckla er fastighet.

Med en löpande teknisk förvaltning slipper styrelsen hålla koll på vad som skall göras och när. Vi tillstår att kontakten med myndigheter upprätthålls och vi sköter upphandlingen kopplad till det löpande eller felavhjälpande underhållet.

Teknisk Förvaltning erbjuds även till enskilda fastighetsägare som önskar stöd i att ta hand om sina fastigheter.

Fastighetsförvaltning - Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

För att uppnå de bästa förutsättningarna för er bostadsrättsförening krävs att den tekniska underhållsplaneringen och ekonomin sker i samverkan. LUCO värnar om er förenings ekonomi och genom en långsiktig plan för underhåll, ombyggnationer och möjligheter till förädling bibehålls fastighetens värde. Tillsammans med styrelsen arbetar vi aktivt med att hitta potentialen samt ta fram förslag på utveckling som förbättrar föreningens ekonomi. En så låg boendekostnad som möjligt är en vinst för både styrelse och medlemmar.

Underhållsplan

Underhållsplan

Grunden till en välmående fastighet är en väl genomarbetad underhållsplan och en sund ekonomi. Genom underhållsplanen får föreningen en tydlig överblick över kommande kostnader och kan i många fall förhindra skador på fastigheten. Underhållsplanen görs i olika delar där styrelsen har generell överblick över tidsplanen tillsammans med uppskattad kostnad. För projekt i närtid tar LUCO fram underlag för kostnaderna genom att i god tid sköta upphandlingen. Underhållsplanen är alltid tillgänglig för styrelsen och vi hjälper till att bevaka när styrelsen behöver påbörja arbetet för de olika delarna.

LUCO tar fram underhållsplaner för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och enskilda fastighetsägare.

Fastighetsförvaltning - Fastighetsservice

Fastighetsservice

Hos oss arbetar kompetent men framför allt engagerad personal. För oss är det viktigt med synlighet och en personlig kontakt i samarbetet med våra kunder. LUCO’s fastighetsvärd tar hand om er boendemiljö, såväl utvändigt som invändigt. Fastighetsvärden ser till att det är rent och snyggt i området och att fel åtgärdas skyndsamt.

Fastighetsförvaltning - Felanmälan

Felanmälan / Felavhjälpning

Med bemannad telefontid alla vardagar och möjlighet till felanmälan via internet dygnet runt får de boende en enkel väg att anmäla fel på fastigheten. LUCO’s personal arbetar med direkt avhjälpning alternativt anmäler felet till styrelsen utifrån den gränsdragningslista som upprättats. Utanför kontorstid erbjuds jouravhjälpning för akuta ärenden.

Intresseanmälan fastighetsförvaltning

LUCO arbetar med fastighetsförvaltning främst i Göteborg och Mölndal med närliggande kommuner. Vi kan även bistå med uppdrag i hela västsverige när det gäller projektledning eller besiktning inom ombyggnadsprojekt eller fastighetsentreprenader. Kontakta oss via knappen nedan så berättar vi mer.

Referensprojekt och kunder

Här kan ni läsa om några av dom föreningar där vi har fastighetsförvaltning eller andra projekt och har hjälpt under åren. 

Brf Spinnaren i Öjersjö

Brf Spinnaren är en bostadsrättsförening belägen i natursköna Öjersjö. Fastigheten består av två byggnader med totalt 24 bostadsrätter. Samtliga byggnader uppfördes under 2021–2022 och inflyttning skedde i november 2022. LUCO Fastighet har sedan oktober 2023 bistått föreningen med teknisk förvaltning, […]

Konselj Förvaltning AB

Konselj Förvaltning AB ingår i en koncern med tre bolag, Konselj Holding AB, Konselj Förvaltning AB och Viphagen AB. Bolagen äger sju fastigheter som är belägna i Kållekärr på Tjörn och i Lundby på Hisingen. Fastigheterna i Kållekärr byggdes under […]

Brf Spinnaren i Öjersjö

Brf Spinnaren är en bostadsrättsförening belägen i natursköna Öjersjö. Fastigheten består av två byggnader med totalt 24 bostadsrätter. Samtliga byggnader uppfördes under 2021–2022 och inflyttning skedde i november 2022. LUCO Fastighet har sedan oktober 2023 bistått föreningen med teknisk förvaltning, […]

Konselj Förvaltning AB

Konselj Förvaltning AB ingår i en koncern med tre bolag, Konselj Holding AB, Konselj Förvaltning AB och Viphagen AB. Bolagen äger sju fastigheter som är belägna i Kållekärr på Tjörn och i Lundby på Hisingen. Fastigheterna i Kållekärr byggdes under […]