Teknisk Förvaltning av fastigheter
i Göteborg, Mölndal, Härryda och Partille

Välkommen till LUCO Fastighet – din pålitliga partner för teknisk fastighetsförvaltning i Göteborgsregionen. Vi förstår vikten av en smidig och effektiv drift av din fastighet, oavsett om du representerar en bostadsrättsförening eller är en privat fastighetsägare.

Så vad gör vi?

Vi är dedikerade till att förenkla vardagen för styrelser och fastighetsägare genom att ta hand om den tekniska driften samt skapa en positiv dialog med de boende. Vårt mål är att skapa en trygg och trivsam miljö för alla.

Vad inkluderar vår tekniska förvaltning?

Daglig Drift: Vi tar hand om den löpande driften av fastigheten. Det inkluderar allt från upprätthållande av system och utrustning till att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Kommunikation med Boende: Vi ser till att det finns en öppen och transparent kommunikation med de boende. Vi finns tillgängliga för att lyssna på deras behov och önskemål.

Underhållsplanering: Genom att skapa en strategisk underhållsplan säkerställer vi att fastigheten bibehåller sin värdeökning över tid. Detta inkluderar regelbunden översyn av fastighetens skick och eventuella uppgraderingsbehov.

Felanmälningar och Felavhjälpande Underhåll: Vi är snabba på att åtgärda eventuella problem. Med vår snabba respons och tekniska kompetens löser vi problemen effektivt och professionellt.

Varför välja LUCO Fastighet?

Vi är specialiserade på att skräddarsy teknisk förvaltning efter dina specifika behov. Vårt team av experter har lång erfarenhet inom området och vi eftersträvar alltid en hög närvaro hos våra kunder.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan underlätta för dig som fastighetsägare eller styrelsemedlem. Med LUCO Fastighet får du en pålitlig partner som tar ansvar för din fastighets långsiktiga välmående.

Teknisk Förvaltning

Vi erbjuder även Fastighetsförvaltning Total som inkluderar ekonomisk förvaltning, fastighetsservice och felanmälan.

Intresseanmälan Fastighetsförvaltning / Teknisk Förvaltning

Intresseanmälan
Samtycke
*I enlighet med de regler kring datalagring som finns krävs ditt samtycke för att kunna slutföra registreringen. Genom att kryssa i rutan ger jag mitt fulla samtycke för LUCO AB och LUCO KB att lagra mina uppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, adress och personnummer. Detta för att kunna utföra de tjänster/uppdrag som LUCO AB / LUCO KB erbjuder. Jag godkänner även att LUCO AB / LUCO KB kontaktar mig för kommersiella förslag i sammanhang rörande befintlig bostadsrättsförening som uppgiftslämnaren representerar. LUCO AB / LUCO KB förbinder sig att inte lämna ut eller sälja vidare några uppgifter till tredje part om inget annan överenskommes med uppgiftslämnaren.