Skip to main content
Underhållsplanering

Processen steg för steg

En underhållsplan är grunden till en välmående fastighet och en sund ekonomi i en bostadsrättsförening. Genom att gå igenom fastighetens befintliga skick skapar vi en bild av vad som behöver göras på kort och lång sikt i samråd med styrelsen. Genom att planera underhåll får föreningen en överblick över kommande kostnader och kan i många fall förhindra skador på fastigheten. Underhållsplanen görs i olika delar där man har en generell överblick över tid med en uppskattad kostnad och för projekt i närtid tar man fram underlag för kostnaderna genom att i god tid sköta upphandlingen.

Underhållsplanen skall alltid vara tillgänglig för styrelsen och vi hjälper till att bevaka när man behöver påbörja arbetet för de olika delarna.

Underhållsplan

Avgränsning

Första steget till en effektiv underhållsplan är att bestämma vilka delar av objektet som ska ingå i den aktuella planen. Oftast ska hela fastigheten, dvs utemiljö, byggnader och alla övriga installationer finnas med, men det kan finnas tillfällen då bara delar av fastigheten ska ingå. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede bestämma vilket syfte planen har, och vilka delar som ska ingå.

Förstudie

När omfattningen är bestämd behöver så mycket information som möjligt samlas in. Byggår, tidigare åtgärder, ritningar och inventarielistor är exempel på sådan information. Ju fler saker som går att hitta i ett tidigt skede, desto mindre information behöver sökas på plats.

Besiktning

När omfattning och bakgrund finns på plats är det dags för en besiktning. Besiktningen syftar till att ta reda på nuvarande skick på alla olika delar som ska ingå i underhållsplanen. Under besiktningen gös en bedömning över kommande underhållsbehov och intervaller. Mängder noteras och uppdateras och åtgärderna prissätts.

Sammanställning

När all data har samlats in är det dags att sammanställa den i en underhållsplan. Här redovisas samtliga åtgärder med mängd, år för genomförande, med vilket intervall de ska utföras samt kostnader.

Avgränsning

Första steget till en effektiv underhållsplan är att bestämma vilka delar av objektet som ska ingå i den aktuella planen. Oftast ska hela fastigheten, dvs utemiljö, byggnader och alla övriga installationer finnas med, men det kan finnas tillfällen då bara delar av fastigheten ska ingå. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede bestämma vilket syfte planen har, och vilka delar som ska ingå.

Förstudie

När omfattningen är bestämd behöver så mycket information som möjligt samlas in. Byggår, tidigare åtgärder, ritningar och inventarielistor är exempel på sådan information. Ju fler saker som går att hitta i ett tidigt skede, desto mindre information behöver sökas på plats.

Besiktning

När omfattning och bakgrund finns på plats är det dags för en besiktning. Besiktningen syftar till att ta reda på nuvarande skick på alla olika delar som ska ingå i underhållsplanen. Under besiktningen görs en bedömning över kommande underhållsbehov och intervaller. Mängder noteras och uppdateras och åtgärderna prissätts.

Sammanställning

När all data har samlats in är det dags att sammanställa den i en underhållsplan. Här redovisas samtliga åtgärder med mängd, år för genomförande, med vilket intervall de ska utföras samt kostnader.

Vill ni ha hjälp med en underhållsplan?

För att vi ska kunna bedöma omfattningen på den kommande underhållsplanen och ge er en bra offert på arbetet behöver vi lite inledande information från er.

Vi hoppas att ni kan fylla i så mycket av den som möjligt, så underlättar det uppstarten av vårt samarbete om er kommande underhållsplan.

Underhållsplansformulär

Underhållsplansformulär

Typ av fastighet
*Flera val kan stämma in.
Finns underhållsplan sedan tidigare?

Vad ingår i fastigheten/fastigheterna?

Komplementbyggnader

Vilka delar av fastigheten/fastigheterna ska ingå i underhållsplanen?

Byggnader
Mark
Hur vill ni arbeta med underhållsplanen efter att den är skapad?

Kontaktuppgifter

Namn
Namn

Varför är en Långsiktig Underhållsplan för Fastigheter Avgörande?

Att äga eller förvalta en fastighet är en långsiktig investering, och en välplanerad underhållsstrategi är avgörande för att säkerställa fastighetens hållbarhet och värdeökning över tid. En långsiktig underhållsplan, även känd som en livscykelplan, är ett kritiskt verktyg som hjälper bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare att förutse och hantera underhållsbehov på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt.

Vad innebär en långsiktig Underhållsplan?

  1. Förebyggande av Problem: En långsiktig underhållsplan gör det möjligt att identifiera och åtgärda potentiella problem i tid. Detta minskar risken för kostsamma och oväntade reparationer och skador.

  2. Hållbarhet och Värdeökning: Genom att regelbundet underhålla och uppgradera fastigheten bibehålls dess värde och attraktionskraft. Detta är särskilt viktigt om du någon gång planerar att sälja fastigheten.

  3. Kostnadseffektivitet: En välplanerad underhållsstrategi gör det möjligt att sprida kostnaderna över tid och undvika dyra akuta reparationer. Detta innebär bättre kontroll över budgeten och mindre risk för oväntade utgifter.

  4. Boendekomfort och Nöjdhet: Regelbundet underhåll och uppgraderingar förbättrar boendekomforten och ökar nöjdheten bland de boende, vilket i sin tur kan leda till högre trivsel och längre boendetider.

Hur LUCO Fastighet Kan Hjälpa Dig

LUCO Fastighet är din pålitliga partner när det kommer till att skapa och implementera långsiktiga underhållsplaner för fastigheter. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som passar dina specifika behov och fastighetens krav.

Våra tjänster inkluderar:

  1. Underhållsplanering: Vi skapar en detaljerad underhållsplan som tar hänsyn till fastighetens ålder, skick och långsiktiga mål. Planen inkluderar både akut underhåll och långsiktiga uppgraderingsbehov.

  2. Budgetering: Vi hjälper dig att upprätta en realistisk budget för underhållsåtgärder och håller koll på kostnader över tid.

  3. Uppföljning och Implementering: Vi ser till att planen följs och att åtgärder genomförs enligt schemat. Vår expertis i projektledning garanterar effektiv utförande.

  4. Regelbunden Utvärdering: Vi utvärderar och anpassar planen efter fastighetens utveckling och förändringar i behov och mål.

  5. Akut Hantering: Vid akuta problem är vi snabba att agera och åtgärda problemen för att minimera skador och kostnader.

Med LUCO Fastighet vid din sida kan du vara säker på att din fastighet kommer att vara i bästa möjliga skick, och att du kommer att maximera dess värde på lång sikt. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med din långsiktiga underhållsplan.

Referensprojekt och kunder

Här kan ni läsa om några av dom föreningar vi hjälper och har hjälpt under åren. 

Brf Spinnaren i Öjersjö

Brf Spinnaren är en bostadsrättsförening belägen i natursköna Öjersjö. Fastigheten består av två byggnader med totalt 24 bostadsrätter. Samtliga byggnader uppfördes under 2021–2022 och inflyttning skedde i november 2022. LUCO Fastighet har sedan oktober 2023 bistått föreningen med teknisk förvaltning, […]

Konselj Förvaltning AB

Konselj Förvaltning AB ingår i en koncern med tre bolag, Konselj Holding AB, Konselj Förvaltning AB och Viphagen AB. Bolagen äger sju fastigheter som är belägna i Kållekärr på Tjörn och i Lundby på Hisingen. Fastigheterna i Kållekärr byggdes under […]

Brf Spinnaren i Öjersjö

Brf Spinnaren är en bostadsrättsförening belägen i natursköna Öjersjö. Fastigheten består av två byggnader med totalt 24 bostadsrätter. Samtliga byggnader uppfördes under 2021–2022 och inflyttning skedde i november 2022. LUCO Fastighet har sedan oktober 2023 bistått föreningen med teknisk förvaltning, […]

Konselj Förvaltning AB

Konselj Förvaltning AB ingår i en koncern med tre bolag, Konselj Holding AB, Konselj Förvaltning AB och Viphagen AB. Bolagen äger sju fastigheter som är belägna i Kållekärr på Tjörn och i Lundby på Hisingen. Fastigheterna i Kållekärr byggdes under […]