Skip to main content
Luco Fastigheter Bostadsrättsförening Fastighetsförvaltning

Brf Nordhemsgatan 31

BRF Nordhemsgatan 31 är en förening i Linnéstaden, Göteborg. LUCO har varit en viktig del i flera projekt som har handlat om utredning, projektledning, upphandling, kontraktsskrivning, besiktning samt ekonomisk styrning och uppföljning. Föreningens fastighet är en bit över etthundra år gammal och har ett bevarandevärde ur kulturhistoriskt perspektiv. Innergården, källaren, värmesystemen samt brandsäkerheten har varit områden där LUCO har bidragit med kompetens och stöd.