Skip to main content
Luco Fastigheter Bostadsrättsförening Fastighetsförvaltning

Brf Hästbacken 4

På Kungsgatan i centrala Göteborg har vi genom en totalentreprenad ombesörjt en hel omfogning av fasaden på fastigheten. Fogen frästes ur 20 mm runt om för att säkerställa kvalitén på arbetet och det användes ett speciellt bruk för att passa fastighetens utseende tidsenligt men också för att hålla en lång livslängd. Balkongerna förstärktes med ny cement och balkongräckena som inte hade tillräcklig höjd enligt dagens regler höjs till 110 cm enligt Boverkets Byggregler.

Särskild hänsyn fick också tas till de kommersiella lokaler som fanns i fastigheten då arbetet utfördes under sommarmånaderna då restaurangerna också delvis hade sina uteserveringar öppna.