Skip to main content
Brf Klöverängen 2 - LUCO Fastighet

Brf Klöverängen 2

På Brf Klöverängen 2 i Mölndal har vi den tekniska förvaltningen och fastighetsskötsel inklusive all felanmälan.

Vi har sedan flera år arbetat mycket nära styrelsen då man drivit ett flertal stora projekt samtidigt. Vi har hjälpt till med besiktningar av ett nytt värmesystem, relining av stammar, ny dränering, markarbeten och takomläggning. Att ha ett stort antal projekt som pågår samtidigt har sina utmaningar och en annan organisation för helheten, här har vi också haft rollen som BAS U.

Vid sidan om detta har vi jobbat med ett miljöarbete för att en överblick om fastighetens skick och vad som kan behöva fokusera på framåt. Vi hjälper också föreningen kring en del avtalsfrågor och ser över policys inom föreningen.

Bor du Brf Klöverängen 2 och vill göra en felanmälan klicka här.

Besök föreningens egna hemsida för mer information: https://brfkloverangen.se/